Výhřez meziobratlové ploténky

Meziobratlová ploténka je útvar nacházející se mezi obratli a funguje jako tlumič nárazů, které vznikají při různých pohybových aktivitách. Ploténka je stavěná tak, že nejvíce je odolná vůči krátkodobému svislému zatížení. Hůře odolává déletrvajícímu statickému zatížení, a nejméně pak rotacím a pohybu do smyku, kdy je horní a dolní plocha ploténky namáhána proti sobě.

                          výhř.png          

                                                            < Zdroj obrázku: http://bit.ly/2fWN2lb >

 

K výhřezu meziobratlové ploténky může dojít akutně při rychlém a nekoordinovaném pohybu – například při zvedání těžkých břemen (kombinace smykového a rotačního zatížení). V poslední době je ovšem častější výhřez ploténky jako následek dlouhodobého nevhodného zatěžování páteře – dlouhodobé statické zatížení, nevhodné pohybové stereotypy. Výhřez meziobratlové ploténky může dosáhnout několika stupňů (viz obrázek).

 

Pokud vyhřeznutím ploténky dojde k utlačení míšního kořene, tak to vyvolá charakteristické příznaky. Mezi takové příznaky se řadí bolest, která charakteristicky šíří, poruchy citlivosti (brnění, pálení, mravenčení, aj.) a poruchy funkce svalů. Čím dále od zdroje problému, tedy od páteře, se příznaky projevují, tím je zpravidla poškození ploténky závažnější. Léčba se odvíjí zejména od závažnosti příznaků, protože ne vždy platí, že čím těžší postižení ploténky, tím závažnější jsou příznaky. Většina výhřezů se řeší konzervativně, tedy v akutním stadiu klidem, polohování, později specifickým cvičením. Závažnější výhřezy se řeší chirurgicky. V rámci rehabilitace výhřezů je důležitá prevence recidiv (posilování hlubokého stabilizačního systému, škola zad), obzvlášť tedy pokud byl výhřez způsoben dlouhodobým a nevhodným zatěžováním.