Osteoartróza

 

Pojem osteoartróza zahrnuje poměrně různorodou skupinu chorob, pro které je charakteristické rozvolňování a ztenčování kloubní chrupavky, remodelace kosti na okrajových plochách kloubu a sekundárně pak i zánětlivé změny (viz. zjednodušený obrázek). Nejedná se o choroby, které by postihovaly pouze osoby ve vyšším věku, i když je jisté, že u starších osob jsou artrotické změny častější.

 

                                                                                             Oster

                                                                                             < Zdroj obrázku: http://www.voltaren.cz/sites/default/files/kloubni_a_revmatoidni_artroza_0.jpg >

 

Existují určité negativní vlivy, které podporují vznik artrotických změn v nižším věku. Vlivy, které nemůžeme ovlivnit, jsou naše genetické predispozice. Další faktory ovšem ovlivnit můžeme. Mezi nejvýznamnější ovlivnitelné faktory se řadí nadváha (i naše klouby mají omezenou nosnost) a nevhodné zatěžování kloubů (zejména zatížení jednostranně a s velkými váhami).

Mezi typické příznaky osteoartrózy (nebo zkráceně artrózy) se řadí ranní ztuhlost a bolest, ztuhlost a bolest na počátku pohybu, která zpravidla po určité době rozhýbání kloubu odezní. Postupně dochází k omezení rozsahu pohybu pro každý kloub v typickém pořadí – tomu se říká kloubní vzorec (capsular pattern), a k oslabení svalů v okolí kloubu. Např. u kyčelního kloubu, který je artrotickými změnami postižen nejčastěji, je nejprve omezen pohyb do vnitřní rotace, což je jedno z důležitých diagnostických kritérií. Dále je důležité rentgenové vyšetření, kde je patrné zúžení kloubní štěrbiny a výskyt reaktivních osteofytů (kloubních výrůstků).

Léčba osteoartrózy závisí na stupni postižení. V prvních stádiích se jedná o farmakologickou léčbu a fyzioterapii, v pozdních pokročilých stádiích bývá nutná operační léčba, při které je část kloubu nebo celý kloub nahrazen. Lepší než léčba již vzniklé osteoartrózy je prevence. Prevence osteoartrózy spočívá v udržování přiměřené hmotnosti, omezení jednostranného a nadměrného zatěžování kloubů, korigování případné nestejné délky končetin. V případě, že nelze velké zatížení kloubů omezit (např. profesionální sportovci), lze vřele doporučit užívání kloubních preparátů, které chrání kloubní chrupavky před nadměrnou degenerací.