Brániční dýchání

Brániční dýchání je označení pro stereotyp dechu, při kterém je výrazně aktivní bránice jakožto hlavní nádechový sval. Bránice ovšem není jen nádechový sval, ale je to také významný sval posturální, to znamená, že pomáhá udržovat vzpřímené držení těla ve stoji i v sedu. Svou aktivitou pomáhá odlehčovat tlak na bederní páteř, který je přítomen při všech našich každodenních aktivitách. Bederní páteř nese váhu celého trupu a nemá ve svém blízkém okolí žádnou kostěnou strukturu, o kterou by se mohla opřít. V takovém případě musí do hry vstoupit svaly.

U většiny lidí však jako svalová opora pro bederní páteř funguje tzv. paravertebrální zádové svalstvo, které po čase začne být přetížené a stává se zdrojem bolestí. Pokud umíme efektivně použít bránici při dýchání, váha celého trupu se efektivněji rozloží, ulevíme tak nejen páteři jako takové, ale i výše zmíněným zádovým svalům. Brániční dýchání tedy slouží jako prevence, ale také jako léčba již vzniklých bolestí zad.

Jak poznám, že umím bránici při dýchání efektivně použít? Při nádechu se vyklenuje břišní stěna všemi směry, tedy dopředu, ale především do stran a dozadu, směrem k páteři – jedině tehdy jsou aktivní všechny části bránice. Během výdechu by mělo dojít ke stažení břišní stěny, opět ve všech směrech – za to jsou odpovědné břišní svaly (svaly výdechové), které s bránicí při dýchání spolupracují.

Na závěr je třeba říci, že je zapotřebí umět používat bránici nejen ve statických pozicích, jako je stoj a sed, ale také při pohybu, což je samozřejmě těžší, protože bránice pracuje proti určitému odporu zejména tehdy, pokud cvičíme s přídatnou váhou. Pokud máte pocit, že neumíte bránici efektivně využívat, nezoufejte, i to lze natrénovat, jen to chce čas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Zdroj obrázku: http://www.mishayoga.cz/files/dech_branice.jpg