Bolest kyčelního kloubu - Femoroacetabulární impingement syndrom

 

V jednom z předchozích článků jsme psali o impingement syndromu ramenního kloubu. Rozeznáváme ještě impingement syndrom kloubu kyčelního, který je závažnější, protože bývá příčinou osteoartrózy kyčelního kloubu i u mladých lidí. O osteoartróze obecně si povíme v některém z dalších článků.

 

Impingement syndrom kyčelního kloubu je odborně nazýván femoroacetabulární impingement (dále ve zkratce FAI), protože se týká femuru (stehenní kosti) a acetabula, což je jamka kyčelního kloubu. Pro FAI je typický nežádoucí kontakt mezi stehenní kostí a acetabulem při provádění přirozených pohybů v kyčelním kloubu. K takovému kontaktu u zdravých jedinců nedochází. Tento nežádoucí kontakt může být způsoben nevhodným tvarem a orientací jamky kyčelního kloubu nebo nevhodným tvarem hlavice a krčku stehenní kosti nebo může dojít ke kombinaci obou zmíněných variant. Nežádoucí kontakt struktur stehenní kosti a struktur jamky kyčelního kloubu vede k jejich urychlenému opotřebení a k časnému rozvoji degenerativních změn (osteoartrózy).

Obrázek: vlevo-normální stavba kyčelního kloubu

Jak se FAI projevuje? Nejčastější jsou bolesti v třísle při rotacích v kyčelním kloubu, nejdříve v návaznosti na sportovní aktivitu a později i v klidu. Bolest se může šířit do zevní strany stehna nebo do hýždí. Dalším příznakem může být bolest vsedě a při přehození nohy přes nohu.

 

Léčba FAI je bohužel pouze chirurgická. V časných stádiích lze pouze odoperovat „přebývající“ struktury na stehenní nebo kyčelní kosti (viz obrázek – červeně znázorněné struktury), v pozdních stádiích, kdy je již poškozena velká většina struktur kloubu, je většinou potřeba přistoupit k endoprotéze. Zejména tehdy, vede-li bolest k odlehčování končetiny, oslabení svalů v okolí kyčelního kloubu a řetězení problémů do dalších částí těla.

< Zdroj obrázku: http://www.priznaky-projevy.cz/images/priznaky-projevy/femoroacetabularni-impingement-syndrom-priznaky-projevy-symptomy.jpg >