Bechtěrevova nemoc – Morbus Bechtěrev

                                                                              Bech.png

                                                                Zdroj obrázku: http://www.stefajir.cz/files/Becht%C4%9Brev2.gif

Ankylozující spondylitida, také známá jako Bechtěrevova nemoc, se řadí mezi zánětlivá revmatická onemocnění, které postihuje spojení na páteři – spoje mezi obratli, meziobratlové ploténky, SI skloubení, spojení mezi obratli a žebry. Nemoc může ovšem zasáhnout i kořenové klouby končetin, tedy ramenní nebo kyčelní kloub. Při tomto onemocnění dochází vlivem zánětu k postupné osifikaci a tuhnutí veškerých pohyblivých spojů a vazů v oblasti jednoho nebo více segmentů páteře, dokonce může postihnout páteř celou. Páteř může zatuhnout v jakémkoliv postavení, ale nejtypičtější je postavení flekční. Onemocnění není vyléčitelné, ale je léčitelné. Lze zpomalit progresi onemocnění.

 Bechtěrevova nemoc se týká zejména mužů v mladém věku, začíná se objevovat mezi 20.-30. věkem života. Projevuje se ranní bolestí zad a ztuhlostí, která se zpravidla zlepšuje po důkladném rozcvičení. V rámci diagnostiky se uplatňuje RTG, vyšetření krve a fyzikální vyšetření – vyšetření pohyblivosti páteře ve všech směrech pohybu a pohyblivosti hrudního koše během dýchání. Jelikož se jedná o revmatické onemocnění, může dojít k postižení i dalších orgánů a orgánových systémů, např. plic, srdce nebo trávicího traktu.

 

Největší význam v léčbě tohoto onemocnění je pohybová terapie, která výrazně zpomaluje osifikační procesy (tuhnutí) pohyblivých spojů. V praxi to znamená, že nemocný musí ideálně každý den cvičit a protahovat se. Jediné, čeho bychom se měli vyvarovat, je zatěžování páteře velkými váhami. Rovněž nejsou vhodné kontaktní sporty. Páteř postižená touto chorobou je totiž mnohem méně odolná vůči tlumení nárazu, takže hrozí větší riziko zlomenin