Blog


Výhřez meziobratlové ploténky Zobrazit článek

Výhřez meziobratlové ploténky

Meziobratlová ploténka je útvar nacházející se mezi obratli a funguje jako tlumič nárazů, které vznikají při různých pohybových aktivitách. Ploténka je stavěná tak, že nejvíce je odolná vůči krátkodobému svislému zatížení. Hůře odolává déletrvajícímu statickému zatížení

Osteoporóza Zobrazit článek

Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění charakterizované úbytkem objemu kostní hmoty a narušením vnitřní stavby kosti. To vede ke zvýšené křehkosti kosti, a tím pádem i ke zvýšenému riziku vzniku zlomenin – někdy i při působení minimální síly.

Osteoartróza Zobrazit článek

Osteoartróza

Pojem osteoartróza zahrnuje poměrně různorodou skupinu chorob, pro které je charakteristické rozvolňování a ztenčování kloubní chrupavky, remodelace kosti na okrajových plochách kloubu a sekundárně pak i zánětlivé změny (viz. zjednodušený obrázek).

Syndrom iliotibiálního traktu Zobrazit článek

Syndrom iliotibiálního traktu

Rádi běháte, jezdíte na kole nebo na bruslích, ale po skončení aktivity nebo v průběhu ní vás bolí zevní část kolene? Pak byste měli zpozornět, protože vás možná trápí syndrom iliotibiálního traktu.

Brániční dýchání Zobrazit článek

Brániční dýchání

Brániční dýchání je označení pro stereotyp dechu, při kterém je výrazně aktivní bránice jakožto hlavní nádechový sval. Bránice ovšem není jen nádechový sval, ale je to také významný sval posturální, to znamená, že pomáhá udržovat vzpřímené držení těla ve stoji i v sedu.

Kineziotaping ve sportu Zobrazit článek

Kineziotaping ve sportu

Kineziotaping ve sportu Ve sportovním životě se nám často přihodí nějaký ten drobný úraz, kvůli kterému ovšem nechceme přestat trénovat. Řešením v takových případech může být kineziotaping neboli tejpování.

Impingement syndrom Zobrazit článek

Impingement syndrom

Pojem impingement syndrom označuje poškození měkkých tkání (vazů, úponových šlach a tíhových váčků) v subakromiálním prostoru, což je prostor pod nadpažkem (acromion) lopatky a vazem (lig. coracoacromiale) probíhajícím od nadpažku po hákovitý výběžek lopatky (processus coracoideus scapulae), viz. obrázek.